Hůrky 105
337 01

775 690 819
bencik@centrum.cz

E-PŘIHLÁŠKA

Informace o současném stavu

Vážení žáci,

od pondělí 27.4.2020 je opět povolen provoz autoškoly, ovšem za speciálních opatření.

Výňatek z usnesení vlády

pro provoz utoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů byla dodržována následující
pravidla:

 •  teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají
  za přítomnosti nejvýše 5 osob a rozestupy mezi činí nejméně 2 m,
 • u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž
  dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly,
 • účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému
  infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a
  čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
 • při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z
  nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu
  ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě jsou vnitřní prostory
  vozidla a vnější kliky dveří dezinfikovány;

To pro nás znamená:

 • v autě může sedět pouze učitel a jeden žák, z toho důvodu jízdy začínají a končí před budovou autoškoly
 • před každou jízdou budete podepisovat prohlášení, že jste zdraví a nejste v karanténě
 • po celou dobu jízdy musí mít učitel a žák nasazenou roušku a vozidlo bude po každé jízdě desinfikováno

Prioritu v plánování jízd mají žáci, kteří jsou již na konci výcviku. Rádi bychom je dojeli v následující dvou týdnech. Prosíme Vás, aby jste si pokud možno v termínech, které Vám pošleme udělali čas. Potom přijde řada na žáky, kteří mají za sebou již nějaké teorie, ale k praktické jízdě se ještě nedostali. Počítáme, že by to mohlo být v týdnu od 11.5.2020. 

Nové kurzy budeme otevírat pravděpodobně až koncem června, pokud to situace dovolí.

Všechny budeme informovat prostřednictvím SMS zpráv.

Přejeme pěkný den